ГОРДАНА ГАС

ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО ЗА НЕМАЧКИ, СРПСКИ,
ХРВАТСКИ, БОСАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

Професор немачког језика и књижевности (Универзитет у Београду)

Јавни и стални судски тумач и преводилац за српски, хрватски и босански језик при Првом вишем суду у Минхену са положеним државним испитом

Стални судски тумач и овлаштени судски преводилац за македонски језик при Вишем суду у Франкфурту на Мајни

Члан Савезног удружења тумача и преводилаца (BDÜ) и Друштва сталних судских тумача и преводилаца у Баварској (VbDÜ)
Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung