deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • SRBSKOHRVATSKI
 • SRBSKI
 • HRVAŠKI
 • BOSANSKI
 • ČRNOGORSKI
 • MAKEDONSKI
 • Gordana Gass

  Prevajalska agencija za nemški, srbski,
  hrvaški, bosanski in makedonski jezik

  Z opravljenim državnim izpitom in prisego pred sodiščem sem postala javni in stalni sodni tolmač in prevajalka za srbski, hrvaški in bosanski jezik ter tudi stalni sodni tolmač in pooblaščena sodna prevajalka za makedonski jezik. V središču Münchna že več kot dvajset let vodim svojo prevajalsko agencijo.

  Za prevod v slovenski jezik oz. iz slovenskega v nemški jezik lahko kontaktirate kolego Hans-Joachima Lankscha, sodnega prevajalca za slovenski jezik.

  Poleg nemškega Vam nudimo tolmačenje in prevajanje v naslednjih jezikih:

  Srbskohrvaški jezik

  Srbskohrvaški jezik je jezik južnoslovanske podskupine slovanskih jezikov, ki po svojem izvoru sodijo med indoevropske jezike. Srbskohrvaški jezik je bil v bivši Jugoslaviji skupaj s slovenskim in makedonskim jezikom uradni jezik; največji neslovanski manjšinski jezikovni skupini pa sta bili albanski in madžarski jezik. V srbskohrvaškem jeziku je pred razpadom Jugoslavije govorilo 21 milijonov ljudi.
  Ta pojem prvič uporabi Jakob Grim leta 1824 v predgovoru k svojemu prevodu Male srbske gramatike Vuka Stefanovića Karadžića. Uradno se je ta naziv uporabljal od leta 1921 pa vse do leta 1993 kot nadrejeno ime za jezikovne variante Srbov, Hrvatov, Bošnjakov in črnogorcev. Naziv „Srbskohrvaški jezik” izraža stališče, da pri srbskem, hrvaškem in bosanskem jeziku pravzaprav govorimo o enem jeziku z različnimi značilnostmi.
  Te jezikovne razlike sicer lahko lingvistično različno vrednotimo, po razpadu Jugoslavije so srbski, hrvaški in bosanski jezik uradno priznani kot samostojni jeziki, medtem ko je položaj črnogorskega jezika še naprej nejasen. še najbolj na Hrvaškem se ponovno uporabljajo jezikovne posebnosti, ki so od leta 1918 bile nezaželene, potisnjene v ozadje ali pa pozabljene. Gramatika in osnovni besedni fond vseh treh jezikov sta - tako kot prej, v bistvu identična, toda dejstvo, da se ta jezik ne neguje več kot skupni jezik, bo verjetno v prihodnosti pripeljalo do nadaljnjih razdvajanj v njegovem razvoju.
  na vrh

  SRBSKI JEZIK

  govori kot materni jezik približno 6,2 milijona prebivalcev v Srbiji, kjer je tudi uradni jezik. Poleg tega se srbski jezik govori v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji in črni Gori, in sicer ga govori približno 2 milijona ljudi; v zahodni Evropi, v Avstraliji in ZDA, kjer živi velika srbska diaspora, ta jezik govori približno 3,5 milijona izseljencev. Kot pisavi se uporabljata latinica in cirilica.
  na vrh

  HRVAŠKi JEZIK

  Domneva se, da v hrvaškem jeziku govori približno 7 milijonov ljudi. V popisu prebivalstva iz leta 2001 je na Hrvaškem 4.265.081 ljudi (96,12 % prebivalstva) navedlo hrvaški jezik kot svoj materni jezik. Poleg tega govorijo hrvaščino kot svoj materni jezik tudi ljudje v Bosni in Hercegovini ter v Vojvodini, med hrvaškimi priseljenci iz jugoslovanskih časov v Sloveniji, kot tudi v hrvaški diaspori, predvsem v srednji Evropi (Nemčija, Avstrija, švica), Italiji, Severni Ameriki (Združene države Amerike, Kanada), v Južni Ameriki (med drugim tudi v Argentini, čilu, Boliviji) ter tudi v Avstraliji in Novi Zelandiji.
  na vrh

  BOSANSKI JEZIK

  V bosanskem jeziku kot maternem jeziku Bošnjakov govori približno 2,5 milijona ljudi v Bosni in Hercegovini, kjer je poleg srbskega in hrvaškega to tudi eden od treh uradnih jezikov. Govori se tudi v Srbiji in črni Gori, in sicer ga govori približno 245.000 ljudi, v zahodni Evropi in ZDA približno 150.000 priseljencev, kot tudi več deset tisoč izseljencev v Turčiji.
  na vrh

  ČRNOGORSKI JEZIK

  je črnogorska jezikovna varianta in tamkajšnji uradni jezik. črnogorski jezik je po Ustavi z dne 19. oktobra 2007 uradni jezik. V popisu prebivalstva iz leta 2003 je v črni Gori 62,49 odstotkov prebivalstva navedlo srbski, 21,96 odstotkov pa črnogorski jezik kot svoj materni jezik, čeprav ti podatki brez prave podlage ne morejo biti relevantni glede na dejanske jezikovne razlike med tema dvema jezikoma.
  na vrh

  Makedonski jezik

  je prav tako jezik južnoslovanske podskupine slovanskih jezikov. Govori se pretežno v Republiki Makedoniji. Po sorodnosti je najbližji bolgarskemu jeziku. Makedonski jezik kot materni jezik govori preko dva milijona ljudi, od teh jih približno 1,3 milijona živi u Makedoniji, kjer je makedonščina tudi uradni jezik. Manjše skupine živijo v Grčiji, Albaniji, Bolgariji in Vojvodini, v državah zahodne Evrope ter v prekomorskih državah (ZDA, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija) .
  na vrh

  Poleg storitev prevajanja in tolmačenja srbskega, hrvaškega, bosanskega in makedonskega jezika v nemški jezik in obratno, Vam nudimo tudi naslednje storitve:
  - strokovno poučevanje jezika
  - seminarje in predavanja o zgodovinskem razvoju in o sodobni politični situaciji v današnjih državah na Balkanu.


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung